Májuška

logo

dospělá a s vlastním neporazitelným rozumem, s krásnýma modrýma očima, neodolatelnýmm úsměvem a velikým srdcem
opravdu

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich